Hvalpelisten

Hvalpelisten omfatter alle hvalpekuld, som er eller vil blive registreret i Dansk Jagthunde Registrering.

Hvalpelisten kan gratis rekvireres af såvel opdrættere som potentielle hvalpekøbere.

Hvalpekuldet optages på hvalpelisten, så snart DJR har modtaget anmeldelse af hvalpekuldet og slettes automatisk, når hvalpene er 8 uger gamle

DJR kan ikke garantere for hvalpenes kvalitet.