Juli 2019

 

 

DJRs Første Apporterings prøve.

 

Dato:                      Lørdag 21 september mødetid kl. 08:30

Sted:                      Sorø

Dommer:                Bobby Robertson

Antal:                     30 hunde

Prøve leder:           Robert La Cour

Tilmelding fra:       1 August 2019 på DJRs hjemmeside.

 

Prøven afholdes ifølge DJRs prøve reglement og gælder for alle retrievere med DJR stambog og som er ældre end 12 måneder.

Alle hunde skal medbringe vaccinations attest og stambog samt sætte sig godt ind i prøvens regler og retningslinjer. (kan downloades.)

Apporteringsprøven er officiel DJR stambogsførende.

Man gennemgår hele prøveforløbet indtil dommeren efterfølgende kommer med evt. kritik og vejledning.

Tilmelding til apporteringsprøve kan kun foregå via DJRs hjemmeside hvor pris for deltagelse i prøven, er 400,- kr. pr. hund. Tilmeldingsfristen er 14 dage før prøvens afholdelse. Efter tilmeldingsfristens udløb, tildeles du et startnummer og du kan udprintet et katalog for prøven, fra hjemmesiden.

Apporteringsprøven afholdes på koldt vildt.  En hund kan kun gå op til prøven 1 gang samme dag og når line og halsbånd er aftaget ved prøvens start, må føreren ikke være i synlig besiddelse af disse under resten af prøven.

Ved bedømmelsen tages der hensyn til hundens opførsel og temperament. En forkuet og/eller aggressiv hund kan ikke bedømmes.

Løbske tæver kan ikke deltage.

Apporteringsprøven bedømmes enkeltvis som en kvalitetsbedømmelse, hvor der lægges vægt på hundens naturlige jagtlige evner samt træningsmæssige standard, herunder vilje til samarbejde med fører.

Der gives “bestået” eller “ikke bestået”.

Det er vigtigt at nævne når en hund ikke består prøven, så kan den sikker nok gøre det igen næste gang! Så fortvivl ikke! Alle hunde uanset alder, skal igennem bestået apporterings prøve, som er kvalificerende til DJRs Åben working test, som starter op i 2020.

DJR håber at der vil være stor opbakning for vores nye prøve tiltag og til stor gavn for vores mange stambogsførte Retrievere i DJR.

Så vær en af de første til vores præmierer til DJRs apporterings prøve og tilmeld din hund, så snart vi åbner op for prøven på hjemmesiden den 1 august.

Der vil efterfølgende og løbende blive afholdt flere apporterings prøver rundt om i landet som vises på vores hjemmeside.

Vi lægger stor vægt på at være en upartisk og upolitisk stambogs føring og det vil selvfølgelig også være på det grundlag at DJR ønsker at gennemføre disse nye prøver. Som jæger med ønsket i at bruge sin hund til jagt, får du igennem DJR-prøver en erfaren dommers vurdering, om hunden brugsmæssige egenskaber gør den egnet til jagt. Så benyt vores prøver til at få bedømt din hunds vildt findende egenskaber  så du derved kan føle dig mere sikker i at din hund er jagt klar.

Bemærk at der i jagt loven står skrevet, at der på alle jagter skal medbringes egnet apporterende hund.

Med venlig hilsen

DJR.

 

Juni 2019

Referat af møde mellem Dansk Jagthunde Registrering (DJR) og Klubben for FT spaniels

 

Afholdt onsdag 12/6 2019 17:00 -19:00 Hotel Hedegaarden, Vejle

 

Til stede for DJR :

Formand Niels Egelund Faddersbøll (NE)

Bestyrelses medlem Kent Kristensen (KK)

Referent for DJR Kent Kristensen

 

Til stede for Klubben for FT spaniels :

Formand Michael Rasmussen (MR)

næstformand medlem Jesper Brahe (JB)

Bestyrelses medlem Morten Lauritsen (ML)

NE indledte mødet med at præsentere DJR som organisation samt historikken bag opbygningen af organisationen.

MB spurgte ind til egenkapital i DJR.

NE udleverede kopi af gældende vedtægter til alle, hvor det fremgår at egenkapitalen ubeskåret går til Jægerne Naturfond i tilfælde af opløsning. Desuden præsenterede og udleverede NE regnskab fra sidste år fra statsautoriseret revisor, samt opgørelse over antal af stambogsførte springer og cocker spaniels fra 2014-2018.

JB spurgte om regnskabet var offentligt tilgængeligt, NE svarer ja.

ML og JB starter diskussion om ægtheds principper i forbindelse med en aktuel stambogsføring i DJR. NE forklarer om DJR´s principper for ægthed,  forklarer og henholder sig til DJR´s formåls paragraf. Ligeledes beskriver NE bevæggrundene for disse principper.

ML spørger ind til samarbejdsaftale mellem de to parter. NE præsenterer forslag tilsendt tidligere bestyrelse. Ligeledes at svaret fra Klubben for FT spaniels til DJR har været at man ville vende tilbage, men at henvendelsen er udeblevet.

NE fortæller om de services DJR har mulighed for at lave for Klubben for FT spaniels, og spørger om hvilken modydelse Klubben for FT spaniels har mulighed for at returnere i samarbejdet fremadrettet. NE og KK informerer om vigtigheden af at et samarbejde fordrer ydelser begge veje.

MR spørger ind til en tidligere liste over Championater der tidligere har ligget på Klubben for FT spaniels hjemmeside. NE oplyser at det ikke er en liste DJR har haft adgang til eller været en del af. DJR ligger dog inde med oplysninger om hvilke hunde der har opnået championat, men den kan være mangelfuld siden ophør af overenskomst da det herfra har været op til medlemmer selv at indsende resultater opnået på markprøver.

NE informerer tilstedeværende bestyrelses medlemmer for Klubben for FT spaniels om at 93 % af alle spaniels registreres hos DJR og at det derfor vil være oplagt for begge parter at indgå et samarbejde, især for klubben. Dette set i lyset af at langt de fleste medlemmer af Klubben for FT spaniels benytter sig af DJR som stambogsførende organisation.

JB udlevere sponsor folder som Klubben for FT spaniels har fået produceret. NE og KK tager den med til øvrige i DJR´s bestyrelse.

Alle er enige i at man holder et opfølgende møde med videre forhandlinger i forhold til samarbejde når begge parter har udarbejdet et seriøst forslag til ydelser og modydelser til gavn for begge parter.

Mødet blev holdt i god tone med gensidig respekt for hinandens organisationer.

 

 

 

April 2019

Ændring i DJR’s bestyrelse.

Peter Lind Frederiksen har pr. 1.4.2019 valgt at udtræde af bestyrelsen, på grund af manglende tid.

Peter har siddet i bestyrelsen i 10 år, heraf de sidste 7 år som formand. Bestyrelsen vil gerne takke Peter for hans engagerede indsats, som har haft stor betydning for DJR’s positive udvikling.

Betyrelsen er glade for at Peter fortsætter som IT-leverandør.

Som nyt bestyrelsesmedlem er indtrådt Kent Kristensen (se under bestyrelsen.)

 

April 2019

DJR’s bestyrelse har valgt at fastholde vores konkurrence dygtige priser.

Eneste ændring er, at der i forbindelse med udsendelse af stambøger  opkræves et gebyr for forsendelse på kr. 75,00 pr. kuld.

 

 

September 2018

Ejerskifte og indberetning til Dansk Hunderegister.

Der er kommet en opdatering af Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde. Den store ændring er, at man skal oplyse CPR-nr. og e-mail adresse i forbindelse med registrering og ejerskifte af hunde med virkning fra den 1. oktober 2018. DJR er i gang med at opdatere sine systemer til at kunne håndtere de krav, der er kommet via opdatering af bekendgørelsen.

Der kommer derfor en opdatering af ejerskifteblanketten. Men har du en ældre ejerskifteblanket uden felterne med CPR-nr. og e-mail adresse, kan du bare skrive dem på ejerskifteblanketten. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte DJRs sekretær Marianne Faddersbøll på telefon: 5477 2367.

 

 

Juli 2018

Pr. 15.08.2018 er prisen for registrering i Dansk Hunderegister forhøjet til

kr. 145,00.

Derfor bliver prisen for hvalpe registrering forhøjet fra 425,00 til kr. 445,00.

 

 

Februar 2018

Bestyrelsen har fået mange henvendelser fra opdrættere og brugere af DJR, som har ønsket, at DJR går i dialog med klubben for FT spaniels.

Derfor har bestyrelsen valgt at sende klubben for FT spaniels et åbent brev, hvor vi tilbyder dem en samarbejdsaftale.

Brevet kan læses her <Åbent brev>

Samtidigt har DJR også valgt at udsende et nyhedsbrev