Parringer

 

Dispositionserklæring til avl.

 

DJR er blevet forespurgt om, hvordan man forholder sig, hvis man vil låne eller leje en avlshanhund fra udlandet og vil benytte denne på DJR registrerede tæver.

 

Hvis ejeren bor i Danmark, skal hanhunden ALTID omregistreres til DJR, jf. DJRs stambogsføringsregler.

 

Ovenstående forespørgsel giver anledning til at præcisere retningslinjerne ved brug af udenlandsk hanhund i 3 senarier:

 

1. Tager en tæve til udlandet for at få den parret
2. Importer frosset sæd, der bruges på ens tæve
3. Låner/lejer en hanhund fra udlandet til brug for parring på DJR registrerede tæver

 

Pkt. 1. Anmeldelsesblankettens side 1 (hentes under menupunktet Hent blanketter), parringserklæringsdelen, skal underskrives af den pågældende hanhundeejer og sendes til DJRs sekretariat, sammen med en kopi af den originale stambog med tilhørende ejer dokumentation, samt en dyrlægeattest, der beviser, at hunden har normale testikler på normal plads. Derudover henvises til DJRs stambogsføringsregler.
Pkt. 2. Hanhundeejeren og dennes dyrlæge skal, sammen med sæden, medsende en erklæring på at det er den pågældende hund der er tappet sæd af. Erklæringen (hentes under menupunktet Hent blanketter) skal være underskrevet af såvel dyrlæge som hanhundeejer. Tilsvarende skal tæveejerens dyrlæge udfylde den samme erklæring på, at tæven er blevet insemineret med sæden fra den pågældende hanhund. Hanhundeejeren behøver ikke underskrive anmeldelsesblanketten. Blanketten sendes til DJRs sekretariat, sammen med en kopi af den originale stambog med tilhørende ejerdokumentation, samt en dyrlægeattest, der beviser, at hunden har normale testikler på normal plads. Derudover henvises til DJRs stambogsføringsregler.
Pkt. 3. Hvis en avlshanhund udlånes eller udlejes til en person, der er bosat i Danmark, skal der udfyldes en ”Dispositionserklæring til avl”, der kan rekvireres hos DJRs sekretariat, eller hentes under menupunktet Hent Blanketter. Den udfyldte ”Dispositionserklæring til avl”, sendes til DJRs sekretariat, sammen med en kopi af den originale stambog med tilhørende ejerdokumentation, samt en dyrlægeattest, der beviser, at hunden har normale testikler på normal plads. Derudover henvises til DJRs stambogsføringsregler.

 

Herefter følger den normale procedure i forhold til anmeldelse af hvalpekuld.

 

For så vidt angående hvis man låner/lejer hanhund har vi, som nævnt ovenfor, valgt at løse denne problemstilling med en ”Dispositionserklæring til avl”, hvilket er på linje med, hvordan andre stambogsførende organisationer gør.

 

Der er ét punkt, hvor DJR adskiller sig fra andre stambogsførende organisationer, og det er prisen, for i DJR er også denne service gratis.

 

Dansk Jagthunde Registrering
2. april 2012