Kennelmærkeregler

§1

Kennelmærke skal oprettes i forbindelse med registrering af det første hvalpekuld en person opdrætter.

Et kennelmærke kan kun have én dispositionsberettiget ejer.

Alle, der er fyldt 18 år, er berettiget til et kennelmærke.

§2

En hund skal bære opdrætterens kennelmærke og dette skal altid stå før hundens navn.

Mod gebyr kan en hund få påført ny ejers kennelnavn, under forudsætning af at der ikke allerede er tilføjet et kennelmærke. Den nye ejers kennelmærke skal altid stå efter hundens navn og med ordet ”af” før den nye ejers kennelmærke.

§3

En opdrætter må kun eje eller være medejer af ét kennelmærke.

DJR skal til hver en tid vide hvilke racer kennelmærkeindehaveren opdrætter. Ændringer skal meddeles DJR skriftligt.

§4

En ægtefælde, samlever eller familiemedlem kan optages som medejer af kennelmærket ved skriftlig ansøgning til DJR. Medejer(e)kan ikke have dispositionsretten over hverken hunden eller kennelmærket.

§5

Et kennelmærke kan overdrages til andre der måtte opfylde betingelserne i disse kennelmærkeregler.

Kennelmærket kan fortsat kun have en dispositionsberettiget ejer.

Ved overdragelse betales kennelmærkegebyr.

§6

DJR kan fratage indehaveren af et kennelmærke retten til at benytte dette, hvis denne handler i strid med kennelmærkereglerne eller stambogsføringsreglerne.